O nás

Na celosvětovém trhu působíme již více než 85 let.

Jsme Gumárny Zubří

Ryze česká společnost s více než 85letou tradicí, která se specializuje na vývoj a výrobu produktů z technické pryže, termoplastu a termoplastických elastomerů.

Jsme plně soběstační a k výrobě našich výrobků využíváme vlastní výzkum a vývoj. Za dlouhou dobu naší existence jsme se díky kvalitě našich výrobků a celkové vyspělosti stali jednou z nejvýznamnějších gumárenských společností nejen v České republice, ale také v Evropě, a tuto pozici stále zdokonalujeme.

Do našeho výrobního programu patří výroba pryžových a plastových autokoberců a přesných technických výlisků, nejen pro automobilový průmysl. 

Neméně významná část produkce je zaměřena na výrobu NBC plynových masek, díky které máme a stále si zachováváme statut zbrojovky. 

Příprava gumárenských směsí, které užíváme, jak pro vlastní potřebu, tak pro prodej našim zákazníkům, je další částí výrobního programu.

Zaměřujeme se i na výrobu vytlačovaných pryžových profilů a hadic.

V neposlední řadě nabízíme našim partnerům a zákazníkům realizace v oblasti 3D tisku.

Valašská průmyslová legenda

Valašská průmyslová legenda

Jedna z nejvýznamnějších <br />gumárenských společností

Jedna z nejvýznamnějších
gumárenských společností

85 let tradice a stability

85 let tradice a stability

Dbáme na udržitelnou výrobu s ohledem na životní prostředí

V rámci našich cílů k udržitelné výrobě s ohledem na životní prostředí a k minimalizaci výrobní, uhlíkové stopy rozvíjíme proces recyklace a regranulace plastů v rámci cirkulární ekonomiky od našich dodavatelů až ke konečnému spotřebiteli/uživateli našich produktů.

Historie

Společnost založena již roku 1935.

Již více než 80 let na trhu.

1938 - 1945

1938 - 1945

Období okupace

Společnost byla založena v pohnuté době první republiky těsně před začátkem druhé světové války, jako dceřiná společnost nejstarší středoevropské gumárenské společnost Optimit v Odrách. Původně s jediným výrobním programem, a to výrobou protiplynových ochranných masek dle anglické licence Leyland. Statut zbrojovky si Gumárny zachovávají dodnes. Po obsazení Zubří německými vojsky se závod stal majetkem říšskoněmeckých firem pod názvem Gasma. Začala rekonstrukce závodu a výroba byla zaměřena na výrobu německých vojenských masek.

Podrobnosti
1945 – 1955

1945 – 1955

Poválečné období

Po osvobození byla firma jako majetek Německé říše zkonfiskována. Kvůli nedostatku surovin podnik v této době udržoval jen nejnutnější provoz a chvíli se zde dokonce nepracovalo vůbec. Situace se ale brzy zlepšila. Politická situace po únorovém puči ovlivnila další vývoj gumárenské výroby. Gumárny obdržely strategickou zakázku na výrobu ochranných masek. To si vyžádalo nové stroje a rozšíření výroby. Roku 1953 měl závod již 600 zaměstnanců.

Podrobnosti
1955 - 1965

1955 - 1965

Období dynamického rozvoje

V této dekádě proběhla rozsáhlá rekonstrukce budov a započaly stavby nových. Roku 1960 byla zahájena výstavba lisovny, později byla zahájena výstavba válcovny. Vznikaly bytové domy pro zaměstnance. Instalovaly se nové stroje a tím se úměrně zvyšovala kvalita a výkon. Započalo další rozšiřování výrobního programu, zejména o produkty pro civilní sektor. Za zmínku stojí např. pryžový ozubený řemínek s kovovým lankem uvnitř pro šicí stroje, který se stal dlouhodobým vývozním artiklem nebo pryžotextilní plotny s řapíkovým povrchem užívaným pro povrch pingpongových pálek. K zásadní změně došlo u výroby ochranných masek. Sortiment byl rozšířen o civilní ochrannou masku CM-3, o rok později se pak objevila dětská ochranná maska DM-1. Roku 1955 byla zahájena důležitá spolupráce se Škodou Mladá Boleslav, pro kterou se začaly vyrábět pryžové rohože do osobních automobilů. Jejich výroba byla natolik úspěšná, že se v Zubří tato tradice zachovala dodnes.
Podrobnosti
1965 – 1975

1965 – 1975

Období technického pokroku

Celé období se neslo v duchu velkého technického pokroku. Rok 1966 znamenal pro Gumárny počátek zahájení výroby vstřikovací technologie, což s sebou přineslo zvýšení produktivity práce, nižší spotřebu materiálu a snížení fyzické námahy. Metoda vstřikování sebou přinesla široké spektrum výrobků. Mezi hlavní výrobky této dekády patřily komponenty k dojící technice, kočárkové obruče, akumulátorová víčka a ochranné masky. Zejména po nástupu normalizace a celkového zvýšení politického napětí rostla poptávka po ochranných maskách. Rozšiřovala se výroba vojenské ochranné masky M-10 s průzvučnou složkou. Z tohoto typu byl poté vyvinut civilní model ochranné masky CM-4. Gumárny vyráběly ochranné masky pro spojenecké armády Varšavské smlouvy.
Podrobnosti
1975 - 1985

1975 - 1985

Období normalizace

V období upevnění socialismu zůstal sortiment prakticky nezměněn. Výroba se orientovala zejména na výrobu obalů akumulátorových baterií, příslušenství k dojícím strojům a ochranných masek. V tomto období do sortimentu přibyla výroba manžet pro pračky. Díky spolupráci se Škodou Mladá Boleslav došlo k rozšíření výroby směrem k automobilovému průmyslu. Nově přicházely zakázky také z cizích zemí, zejména z Německa a Švédska a zároveň docházelo k inovacím dosavadních výrobků. Inovací prošla také ochranná maska, jejíž nový typ umožnil připojit sytém pro příjem tekutin. V tomto období byly v Gumárnách pořízeny první počítače a také byl rozšířen strojový park.
Podrobnosti
1985 – 1995

1985 – 1995

Nástup tržní ekonomiky

Tato dekáda byla obdobím velkých změn. Bylo zavedeno nové strojní vybavení – poloautomatické zařízení k navažování, či nová linka vulkanizace v solné lázni. Byly zhotoveny nové gumárenské směsi a začalo se vyrábět 50 druhů nových výrobků – velká část z nich se týkala nových řešení hadic.
Podrobnosti
1995 - 2005

1995 - 2005

Privatizace a nový rozvoj gumáren

V roce 1997 získala společnost nového majoritního vlastníka. Nový majitel provedl rozsáhlou modernizaci strojů a prostředí. Gumárny brzy získaly mezinárodní certifikát jakosti. Byl proveden celkový audit organizací TUV Bayern, což mělo následný vliv na rozvoj celého závodu. Výroba byla převedena na výrobu lisované technické pryže pro německý automobilový průmysl. Byla zahájena spolupráce s firmou Volkswagen, což obnášelo další modernizaci lisů a vyvinutí nových gumárenských směsí. V tomto období se také jako velice perspektivní ukázal samotný prodej gumárenských směsí. Díky celkové vyspělosti Gumárny obsadily přední místa mezi tuzemskými producenty. V září 1998 byla provedena inovace vojenských ochranných masek pod označením OM-90. Ačkoliv domácí poptávka klesala, zahraniční se významně zvyšovala a díky nim společnost zažila zásadní zlepšení.
Podrobnosti
2005 – 2010

2005 – 2010

Globalizace a moderní vývoj

Vývoj v tomto období byl ve znamení prohlubující se globalizace, ve kterém měly Gumárny složitou pozici. Na jedné straně byla společnost tak veliká, že přesáhla charakter lokální firmy, na druhé straně byla ale moc malá vůči světovým koncernům. V roce 2008 zasáhla společnost hospodářská krize. Gumárnám silně poklesla výroba, došlo k redukci výrobních kapacit a masivnímu propouštění. Počet zaměstnanců tehdy klesl téměř o polovinu. Krize ale byla překonána již v roce 2009 a v polovině roku 2010 již zde pracovalo 700 zaměstnanců. Hlavním výrobním programem byly výrobky pro automobilový i neautomobilový průmysl vyráběných na bázi technické pryže, plastů i TPE. Rozšiřuje se portfolio odběratelů o značky jako Continental, BMW, PSA, Audi, GM, Opel, Ford, Toyota. Gumárny se dostaly do povědomí zahraničních i domácích zákazníků. Společnost nadále vyvíjí a vyrábí také ochranné masky. Gumárny se zaměřily na modernizaci vojenské ochranné masky OM-90 a speciálního oděvu OPCH-05. Následně byla uzavřena spolupráce s Ministerstvem obrany ČR. Díky účasti Gumáren na veletrzích a také cíleným prezentacím získaly Gumárny nové významné zákazníky ochranných obleků a ochranných masek po celém světě.
Podrobnosti
1995 - 2005

1995 - 2005

Moderní historie

Hlavní výrobní náplní Gumáren je dnes civilní výroba, která je zaměřena na výrobu přesných technických výlisků z plastů, elastomerů a technické pryže určených pro automobilový průmysl. Velmi významnou část tvoří vývoj a výroba autopříslušenství, zejména výroba autokoberců. Přestože význam zbrojní výroby v Gumárnách Zubří je oproti minulým letům menší, stále se Gumárny zabývají vývojem a výrobou NBC ochranných prostředků a zachovávají si status zbrojovky. Naše ochranné prostředky se řadí mezi absolutní světovou špičku, což dokazuje to, že je s úspěchem vyvážíme do celého světa.
Podrobnosti

Certifikáty

AOBP

Člen Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Zobrazit
Zobrazit

Ocenění

ČEKIA Stability Award

Ratingové hodnocení Czech Top 100 Zobrazit
Zobrazit

Dodavatel Auto roku

Dodavatel pro Auto roku 2020 v České republice Zobrazit
Zobrazit

Dodavatel Auto roku

Dodavatel pro Auto roku 2021/22 v České republice Zobrazit
Zobrazit

BOZP a EMS