About us

We have been active in the global market for more than 85 years.

We are Gumárny Zubří

A truly Czech company with more than 85 years of tradition, specializing in the development and production of products made of technical rubber, thermoplastic and thermoplastic elastomers.

We are fully self-sufficient and use our own research and development to manufacture our products. Over the long period of our existence, we have become one of the most important rubber companies not only in the Czech Republic but also in Europe thanks to the quality of our products and overall maturity, and we are still improving this position.

Our production program includes the production of rubber and plastic car carpets and precision technical mouldings, not only for the automotive industry. 

An equally significant part of our production is focused on the manufacture of NBC gas masks, thanks to which we have and still maintain our status as a weapons company. 

The preparation of rubber compounds is another part of our production program, which we use for our own manufacturing needs and also for sale to our customers.

We also focus on production of extruded rubber profiles and hoses.

Last but not least, we offer our partners and customers realizations in the field of 3D printing.

Wallachian industrial legend

Wallachian industrial legend

One of the most important  <br>rubber companies

One of the most important
rubber companies

85 years of tradition and stability

85 years of tradition and stability

We are committed to environmentally sustainable production

As part of our goals towards environmentally sustainable production and to minimize our manufacturing, carbon footprint, we are developing a process of recycling and regranulation of plastics within a circular economy from our suppliers to the end consumer/user of our products.

History

The company was founded in 1935.

More than 80 years on the market.

1938 - 1945

1938 - 1945

Období okupace

Společnost byla založena v pohnuté době první republiky těsně před začátkem druhé světové války, jako dceřiná společnost nejstarší středoevropské gumárenské společnost Optimit v Odrách. Původně s jediným výrobním programem, a to výrobou protiplynových ochranných masek dle anglické licence Leyland. Statut zbrojovky si Gumárny zachovávají dodnes. Po obsazení Zubří německými vojsky se závod stal majetkem říšskoněmeckých firem pod názvem Gasma. Začala rekonstrukce závodu a výroba byla zaměřena na výrobu německých vojenských masek.

Details
1945 – 1955

1945 – 1955

Poválečné období

Po osvobození byla firma jako majetek Německé říše zkonfiskována. Kvůli nedostatku surovin podnik v této době udržoval jen nejnutnější provoz a chvíli se zde dokonce nepracovalo vůbec. Situace se ale brzy zlepšila. Politická situace po únorovém puči ovlivnila další vývoj gumárenské výroby. Gumárny obdržely strategickou zakázku na výrobu ochranných masek. To si vyžádalo nové stroje a rozšíření výroby. Roku 1953 měl závod již 600 zaměstnanců.

Details
1955 - 1965

1955 - 1965

Období dynamického rozvoje

V této dekádě proběhla rozsáhlá rekonstrukce budov a započaly stavby nových. Roku 1960 byla zahájena výstavba lisovny, později byla zahájena výstavba válcovny. Vznikaly bytové domy pro zaměstnance. Instalovaly se nové stroje a tím se úměrně zvyšovala kvalita a výkon. Započalo další rozšiřování výrobního programu, zejména o produkty pro civilní sektor. Za zmínku stojí např. pryžový ozubený řemínek s kovovým lankem uvnitř pro šicí stroje, který se stal dlouhodobým vývozním artiklem nebo pryžotextilní plotny s řapíkovým povrchem užívaným pro povrch pingpongových pálek. K zásadní změně došlo u výroby ochranných masek. Sortiment byl rozšířen o civilní ochrannou masku CM-3, o rok později se pak objevila dětská ochranná maska DM-1. Roku 1955 byla zahájena důležitá spolupráce se Škodou Mladá Boleslav, pro kterou se začaly vyrábět pryžové rohože do osobních automobilů. Jejich výroba byla natolik úspěšná, že se v Zubří tato tradice zachovala dodnes.
Details
1965 – 1975

1965 – 1975

Období technického pokroku

Celé období se neslo v duchu velkého technického pokroku. Rok 1966 znamenal pro Gumárny počátek zahájení výroby vstřikovací technologie, což s sebou přineslo zvýšení produktivity práce, nižší spotřebu materiálu a snížení fyzické námahy. Metoda vstřikování sebou přinesla široké spektrum výrobků. Mezi hlavní výrobky této dekády patřily komponenty k dojící technice, kočárkové obruče, akumulátorová víčka a ochranné masky. Zejména po nástupu normalizace a celkového zvýšení politického napětí rostla poptávka po ochranných maskách. Rozšiřovala se výroba vojenské ochranné masky M-10 s průzvučnou složkou. Z tohoto typu byl poté vyvinut civilní model ochranné masky CM-4. Gumárny vyráběly ochranné masky pro spojenecké armády Varšavské smlouvy.
Details
1975 - 1985

1975 - 1985

Období normalizace

V období upevnění socialismu zůstal sortiment prakticky nezměněn. Výroba se orientovala zejména na výrobu obalů akumulátorových baterií, příslušenství k dojícím strojům a ochranných masek. V tomto období do sortimentu přibyla výroba manžet pro pračky. Díky spolupráci se Škodou Mladá Boleslav došlo k rozšíření výroby směrem k automobilovému průmyslu. Nově přicházely zakázky také z cizích zemí, zejména z Německa a Švédska a zároveň docházelo k inovacím dosavadních výrobků. Inovací prošla také ochranná maska, jejíž nový typ umožnil připojit sytém pro příjem tekutin. V tomto období byly v Gumárnách pořízeny první počítače a také byl rozšířen strojový park.
Details
1985 – 1995

1985 – 1995

Nástup tržní ekonomiky

Tato dekáda byla obdobím velkých změn. Bylo zavedeno nové strojní vybavení – poloautomatické zařízení k navažování, či nová linka vulkanizace v solné lázni. Byly zhotoveny nové gumárenské směsi a začalo se vyrábět 50 druhů nových výrobků – velká část z nich se týkala nových řešení hadic.
Details
1995 - 2005

1995 - 2005

Privatizace a nový rozvoj gumáren

V roce 1997 získala společnost nového majoritního vlastníka. Nový majitel provedl rozsáhlou modernizaci strojů a prostředí. Gumárny brzy získaly mezinárodní certifikát jakosti. Byl proveden celkový audit organizací TUV Bayern, což mělo následný vliv na rozvoj celého závodu. Výroba byla převedena na výrobu lisované technické pryže pro německý automobilový průmysl. Byla zahájena spolupráce s firmou Volkswagen, což obnášelo další modernizaci lisů a vyvinutí nových gumárenských směsí. V tomto období se také jako velice perspektivní ukázal samotný prodej gumárenských směsí. Díky celkové vyspělosti Gumárny obsadily přední místa mezi tuzemskými producenty. V září 1998 byla provedena inovace vojenských ochranných masek pod označením OM-90. Ačkoliv domácí poptávka klesala, zahraniční se významně zvyšovala a díky nim společnost zažila zásadní zlepšení.
Details
2005 – 2010

2005 – 2010

Globalizace a moderní vývoj

Vývoj v tomto období byl ve znamení prohlubující se globalizace, ve kterém měly Gumárny složitou pozici. Na jedné straně byla společnost tak veliká, že přesáhla charakter lokální firmy, na druhé straně byla ale moc malá vůči světovým koncernům. V roce 2008 zasáhla společnost hospodářská krize. Gumárnám silně poklesla výroba, došlo k redukci výrobních kapacit a masivnímu propouštění. Počet zaměstnanců tehdy klesl téměř o polovinu. Krize ale byla překonána již v roce 2009 a v polovině roku 2010 již zde pracovalo 700 zaměstnanců. Hlavním výrobním programem byly výrobky pro automobilový i neautomobilový průmysl vyráběných na bázi technické pryže, plastů i TPE. Rozšiřuje se portfolio odběratelů o značky jako Continental, BMW, PSA, Audi, GM, Opel, Ford, Toyota. Gumárny se dostaly do povědomí zahraničních i domácích zákazníků. Společnost nadále vyvíjí a vyrábí také ochranné masky. Gumárny se zaměřily na modernizaci vojenské ochranné masky OM-90 a speciálního oděvu OPCH-05. Následně byla uzavřena spolupráce s Ministerstvem obrany ČR. Díky účasti Gumáren na veletrzích a také cíleným prezentacím získaly Gumárny nové významné zákazníky ochranných obleků a ochranných masek po celém světě.
Details
1995 - 2005

1995 - 2005

Moderní historie

Hlavní výrobní náplní Gumáren je dnes civilní výroba, která je zaměřena na výrobu přesných technických výlisků z plastů, elastomerů a technické pryže určených pro automobilový průmysl. Velmi významnou část tvoří vývoj a výroba autopříslušenství, zejména výroba autokoberců. Přestože význam zbrojní výroby v Gumárnách Zubří je oproti minulým letům menší, stále se Gumárny zabývají vývojem a výrobou NBC ochranných prostředků a zachovávají si status zbrojovky. Naše ochranné prostředky se řadí mezi absolutní světovou špičku, což dokazuje to, že je s úspěchem vyvážíme do celého světa.
Details

Certificates

AOBP

Member of the Association of Defence and Security Industry of the Czech Republic

View
View

Awards

ČEKIA Stability Award

Rating Czech Top 100 View
View

Supplier Car of the Year

Supplier for Car of the Year 2020 in the Czech Republic View
View

Supplier Car of the Year

Supplier for Car of the Year 2021/22 in the Czech Republic View
View

OSH and EMS