Historie a současnost

Gumárny Zubří byly založeny v r. 1935 těsně před okupací Československa a před začátkem druhé světové války, jako dceřiná společnost nejstarší středoevropské gumárenské společnosti Optimit v Odrách. Po celou dobu historie Gumáren Zubří bylo možné sledovat dynamiku a turbulence vývoje, vzestupy i pády.


Společnost byla založena jako zbrojovka pro výrobu protiplynových ochranných masek. Vzhledem k tomu, že v regionu nebyly žádné zkušenosti s gumárenskou, natož s výrobou protiplynových masek, bylo rozhodnuto zahájit tuto výrobu podle anglické licence „Leyland“. Statut zbrojovky si Gumárny Zubří uchovaly do dnešního dne.

Po svém založení Gumárny Zubří vyráběly ochranné masky pro československý stát, v době německé okupace pro Wehrmacht.

Během studené války došlo k mohutnému rozvoji a největším investicím v Gumárnách Zubří, které se v té době staly významným dodavatelem civilních ochranných masek pro celou RVHP a vojenských masek pro Varšavskou smlouvu.

V průběhu druhé poloviny devadesátých let, po vzniku akciové společnosti a její privatizaci, došlo k nejvýznamnější restrukturalizaci celé společnosti, spojené s její novou orientací na výrobu přesných technických výlisků pro civilní sektor, zejména se zaměřením na automobilovou výrobu. Gumárny Zubří si však i nadále ponechávají statut zbrojovky, vyvíjí a vyrábí NBC ochranné prostředky a dnes se řadí ke světovým špičkám v této oblasti.