Příslušenství k maskám

Ochranné filtry

Filtr

Všeobecné informace k filtrům

Filtry jsou určeny k záchytu škodlivin z procházejícího vzduchu. Mohou být používány jako součást filtračních dýchacích přístrojů v prostředí, kde je obsah kyslíku minimálně 17 % obj. Klasifikace a parametry filtrů pro ochranné pracovní pomůcky jsou stanoveny EN 141, 143. Filtry jsou určeny k používání s celoobličejovou maskou pomocí normovaných závitových připojení. Podle druhů škodlivin je třeba volit vhodný typ filtrů proti plynům nebo částicím, případně typ filtru kombinovaného.

Protiplynové filtry

Odstraňují škodlivé plyny nebo páry fyzikální sorpcí nebo chemisorpcí na speciálně upraveném aktivním uhlí. Jednotlivé typy filtrů jsou určeny k záchytu určité skupiny látek podle ČSN EN 141, která odpovídá barevné značení pruhem po obvodu filtru.

Typ filtru Barevné označení Hlavní použití
A hnědá organické plyny a páry s bodem varu > 65 ˚C
B šedá anorganické plyny (kyanovodík, sirovodík, chlor)
E žlutá oxid siřičitý, chlorovodík
K zelená amoniak

Filtry A, B, E, K se dále dělí do tříd podle kapacity:

 1. malá s omezením použití do 0,1 % obj. škodlivin ve vzduchu
 2. střední do 0,5 % obj.
 3. velká do 1 % obj.

Tomu také odpovídá označení filtrů, např. A1, K2, atd.

Filtry proti částicím

Odstraňují z procházejícího vzduchu částice (prach, pevné a kapalné aerosoly). Jsou značeny bílým pruhem po obvodu. Vyrábějí se ve třech třídách s různou odlučivostí (filtrační účinnost) podle ČSN EN 143

Třída Odlučivost Použití
P1 malá obtěžující prach
P2 střední netoxické pevné a kapalné aerosoly
P3 vysoká toxické a radioaktivní pevné a kapalné aerosoly, bakterie a viry

Kombinované fitry

Odstraňují z procházejícího vzduchu plynné škodliviny i částice kombinací obou předchozích skupin. Značení včetně barevných pruhů po obvodě odpovídá příslušnému typu a třídě filtru. Filtry označeny D jsou speciální protiplynové filtry testované na zanášení prachem.

Příklad značení filtru: A2B2E2K2P3

Filtry mají pro připojení závit Rd 40 x 1/7” podle ČSN 148 – 1, nebo závit OZ 40 x 4 mm dle GOST 8762-75 podle starších norem, který odpovídá především starším tuzemským ochranným maskám řady CM. Provedení závitu je vyznačeno na filtru.

Provedení pouzdra z lehké slitiny hliníku nebo z plastu zajišťuje dlouhodobou životnost a skladovatelnost. Filtry ze slitin hliníku nesmí být použity ve výbušném prostředí. Hmotnost filtrů pro přímé spojení k obličejové masce smí být max. 500 g.

Zaručované sorpční kapacity filtrů dle ČSN EN 141

Typ a třída Zkušební plyn Min. doba průniku za zkušebních podmínek (min) Koncentrace zkušebního plynu ve vzduchu (obj. v %)
A1 Cyklohexyn (C6H12) 70 0,1
A2 35 0,5
A3 65 0,8
B1 Chlor (Cl2) 20
40
25
0,1
0,1
0,1
B2 Sulfan (H2S) 20
40
25
0,5
0,5
0,5
B3 Kyanovodík (HCN) 30
60
35
1,0
1,0
1,0
E1 Oxid siřičitý (SO2) 20 0,1
E2 20 0,5
E3 30 1,0
K1 Amoniak (NH3) 50 1,0
K2 50 0,5
K3 60 1,0

Zásady pro užívání filtrů

 1. Věnujte pozornost volbě vhodného filtru a jeho závitu
 2. Filtry mohou používány v prostředí, ve kterém je obsah kyslíku min 17 % obj. a jsou známé druh a koncentrace škodlivin.
 3. Filtry skladujte v originálním balení a spotřebujte do vyznačené doby.
 4. Po otevření ochranného obalu je nutno zkontrolovat:
  • Neporušenost spodní a horní zátky filtru
  • Zda označení závitu odpovídá závitu na masce, ke které má být připojen
  • Upozorňujeme na dvě varianty závitů: OZ 40x4 mm a OZ 40x1/7“
 5. Před použitím dýchacího přístroje odstraňte oba uzávěry na filtru a zkontrolujte těsnost kompletního přístroje s našroubovaným filtrem ucpáním rukou vstupního otvoru filtru. Při nadechnutí nesmí docházet k žádnému podsávání.
 6. Po otevření vyměňte filtr bez ohledu na jeho užívání do 6 měsíců.
 7. Dobu používání nelze předem stanovit vzhledem k řadě faktorů, které ovlivňují. Patří k nim zejména druh a koncentrace škodlivin vzduchu, relativní vlhkost, intenzita dýchání, teplota. Výměnu filtru je potřeba provést ihned, zjistí-li uživatel čichem průnik škodlivin.
 8. Filtry proti nezapáchajícím plynům je vhodné vyměnit po každém použití.
 9. Záchytem částic se pozvolna zvyšuje vdechovací odpor. Při jeho zvýšení nad únosnou mez je nutno filtr vyměnit.
 10. Filtry nevyžadují žádnou údržbu.
 11. Filtry skladovat v suchých větraných místnostech, v rozsahu teplot od -10 ˚C do + 50˚C a relativní vlhkosti 0-95 RH.
 12. Filtry nelze používat v kyslíkovém prostředí a vzduchu obohaceném kyslíkem.
 13. Filtry je nutné skladovat za předepsaných podmínek, nesmí se skladovat s látkami, které by měly na filtr a obaly škodlivé účinky. Filtr, ani jeho obsah nesmí být používán k jiným účelům.

Brašny

Brašna zelená

Brašna - určená pro policejní, speciální jednotky

Textilní brašna pro civilní a policejní použití. Je určena pro nošení ochranné masky a dvou filtrů, které jsou uchyceny ve spodní odnímatelné části brašny. Umožňuje také nošení masky s namontovaným filtrem v pohotovostním stavu včetně náhradního filtru.

Brašna je vybavena popruhem pro nošení na rameně a dvěma poutky pro uchycení na opasku. Kompresní pásek umožňuje fixování obsahu brašny.


Materiál: nepromokavý textil
Rozměry (v x š x h): 28x24x12 cm
Barevné provedení: černá
zelená
Brašna zelená

Brašna civilní

Jednoduchá brašna v zelené barvě pro civilní použití. Je vybavena popruhem pro nošení na rameně.

Materiál: nepromokavý textil
Rozměry (v x š x h): 20x27x12 cm
Barevné provedení: zelená


Zásahová přilba s maskou

Policejní zásahová přilba

Maska CM-6 může být na přání vybavena dvoubodovým upínacím systémem pro použití s policejní zásahovou přilbou.


Plastová láhev se speciální bezpečnostní zátkou

Plastová láhev

Umožňuje příjem tekutin s nasazenou maskou v kontaktním prostoru

Materiál: PE
Objem: 0,8 l

Jednorázový ochranný oblek JP-90

Jednorázový ochranný oblek JP-90

Jednorázová pláštěnka JP-90 prostředkem pro ochranu povrchu těla, výstroje před hrubě disperzními aerosoly a kapkami otravných látek, biologických bojových prostředků a jiných toxických látek a radioaktivním prachem.

JP-90 je určena pro nezbytnou ochranu uživatele při napadení v prostoru zbraněmi hromadného ničení p dobu potřebnou pro opuštění zamořeného prostoru. Součástí obleku jsou také jednoduché rukavice a návleky na nohy se zpevněnou podrážkou.

Materiál: folie PELD-PELLD
 
Souprava je vyráběna v jedné univerzální velikosti

KOMPATIBILITA

Komunikační systém IMTRADEX

Všechny naše masky jsou kompatibilní s náhlavními komunikačními systémy firmy IMTRADEX pro snadnou rádiovou komunikaci
www.imtradex.com

Hydratační systém CamelBak

Systém pro příjem tekutin u našich masek je kompatibilní s hydratačními systémy CamelBak.
www.camelbak.com